dadaizmin kurucusuna ithafen yazılmış yazılı eser

5 Haziran 2008 Perşembe
marcel duchamp büyük adamsın
pisuvarına merdivenden inen çıplaklar dada'nsın...

0 yorum: